Saturday, October 4, 2014

Mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti
Broj mentalno obolelih na svetskom nivou raste iz klasifikacije u klasifikaciju mentalnih poremećaja. Nisam upotrebio termin "iz godine u godinu" zato što novim klasifikacijama mentalnih poremećaja dobijamo i novi broj mentalno obolelih. Bez obzira na klasifikacije, činjenica je da trenutno u svetu oko 450 miliona ljudi pati od mentalnih poremećaja.

Ovde se može postaviti pitanje: ko brine o tim ljudima i na koji način se može ovaj broj smanjiti?

U razvijenim zemljama, oko 50% obolelih dobija neku vrstu nege. U zemljama u razvoju negu dobija samo oko 10% obolelih najviše zbog toga što je broj stručnjaka u tim zemljama jako mali. Vikram Patel nam pokazuje način na koji ova situacija može da se promeni. Članovi zajednice mogu da se obuče kako bi se starali o mentalno obolelima, osnažujući obične ljude da brinu o drugima.

Mene je ipak ovo navelo na razmišljanje o tome kako možemo sprečiti da se taj broj poveća?

U narodu je poznato da se kod psihologa odlazi onda kada imate problem, a kada mislite da on ne postoji - vi ste zdravi. Mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti već stanje kompletnog fizilkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. Dakle, bolest i zdravlje nisu dva kraja jednog kontinuuma već dve različite dimenzije patologije i subjektivnog blagostanja pa samim tim nismo potpuno zdravi samo kada nismo bolesni već onda kada možemo da se aktiviramo, mislimo, volimo, delamo i verujemo da svakim našim korakom baš mi okrećemo svet.
Nije samo važno biti, već i ostati zdrav! Posetite Sajam mentalnog zdravlja u Nišu.Psihičko zdravlje i blagostanje, USEE, V.Petrović
http://bit.ly/vikampatel , TED, Vikam Patel


                 

No comments:

Post a Comment